sfz-uznesenie-k-novemu-covid-automatu

SFZ – Uznesenie k novému COVID automatu

  1. Homepage
  2. Travel
  3. SFZ – Uznesenie k novému COVID automatu
sfz-uznesenie-k-novemu-covid-automatu

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 440 zo dňa  10.8.2021 schválila na svojom včerajšom (v utorok 10. augusta) rokovaní nový COVID automat, ktorý začne platiť v pondelok 16. augusta 2021.

Tento semafor rámcovo upravuje aj podmienky organizácie športových podujatí, pričom pri zaradení jednotlivých okresov do stupňa rizikovosti berie do úvahy po novom i parameter zaočkovanosti populácie nad 50 rokov v príslušnom okrese.

Okresy rozdeľuje do 5 stupňov rizikovosti, od zelenej – stupeň Monitoring až po čiernu – 3. stupeň ohrozenia. Klasifikácia okresov sa uskutočňuje na základe údajov o počte identifikovaných prípadov, pričom stupeň rizikovosti sa modifikuje o jeden stupeň nadol od indikovanej úrovne pri zaočkovanosti populácie okresu nad 50 rokov od 65 %  s tým, že ak je v okrese zaočkovaných viac ako 75% obyvateľov, rizikovosť okresu podľa incidencie prípadov sa znižuje o dva stupne. V rámci stanovenia rizikovosti vstupujú do hry aj ďalšie faktory (napr. stupeň rizikovosti môže zmeniť RÚVZ, rozdiel v rizikovosti u susedných okresov nemôže byť  viac ako 1 stupeň, pričom sa konverguje smerom k rizikovejšiemu okresu). Miera zaočkovanosti populácie nad 50  rokov tvorí prílohu semaforu s tým, že bude aktualizovaná na týždennej báze rovnako, ako rozdelenie okresov podľa automatu.

Opatrenia, ktorá sa v rámci jednotlivých stupňov rizikovosti uplatňujú, sú taktiež určené novým spôsobom, a to pre tri „skupiny“ osôb, ktorých sa týkajú. Automat rozlišuje 3 úrovne, a to základ (všetky osoby bez ohľadu na očkovanie ako testovanie), OTP (osoby plne zaočkované, testované – od odberu PCR  72 hodín, Ag 48 hodín, alebo tie, ktoré prekonali COVID – 19 za ostatných 180 dní) a kompletne zaočkované osoby. Semafor ponúka organizátorom podujatí vybrať si z týchto troch protokolov, či bude podujatie v režime základ, OTP alebo kompletnej zaočkovanosti a každá z týchto možností organizácie so sebou prináša iný set prevádzkových podmienok, pričom vždy je možné vybrať len jednu z možností, nemožno ich kombinovať.

Podmienky organizácie športových podujatí sú v  automate určené priamo len pre športové súťaže v rámci limitov športovcov. V zásade, ak je podujatie organizované so športovcami, ktorí sú plne zaočkovaní, ich počet je v rámci všetkých stupňov rizikovosti bez obmedzenia. Regulácia semaforu  týkajúca sa limitu športovcov je nasledovná:

 

 

 

Toto nastavenie opatrení de facto znamená, že prísne obmedzenia týkajúce sa možnosti odohrať futbalový zápas (samozrejme nie na reprezentačnej úrovni) sa začnú aplikovať až od červenej farby – ešte oranžovom spektre je možné odohrať zápas so športovcami bez obmedzenia testovania alebo zaočkovanosti do počtu 50 osôb.

Organizácia hromadných podujatí (t.j. pre nás rámcovo futbalových zápasov s divákmi) je v semafore upravená nasledovne:

 

Zdroj: futbalsfz.sk/sfz-uznesenie-k-novemu-covid-automatu/

 

DEMO