oz-fc-slovan-galanta

OZ FC Slovan Galanta

 1. Homepage
 2. OZ FC Slovan Galanta

Orgány Občianskeho združenia FC SLOVAN GALANTA

 

Predstavenstvo

 
  • Predseda - Mgr. Alexander Mikovič
  • Podpredseda - Tibor Vígh
  • Člen - Peter Eliáš

Dozorná rada

 
  • Predseda - Ing. Andrej Kostka
  • Podpredseda - Ing. Mikuláš Horváth
 
  • Člen - Mgr. Zsolt Barczi
 

Členovia občianskeho združenia

 
  • Róbert Hupka
 
  • Mgr. Alexander Mikovič
 
  • Tibor Vígh
 
  • Peter Eliáš
 
  • Ing. Andrej Kostka
 
  • Ing. Mikuláš Horváth
 
  • Michal Pethő
 
  • Zsolt Takáč
 
  • Branislav Rajt
 
  • Mgr. Zsolt Barczi
 

Organizačná štruktúra FC Slovan Galanta

 
  • Generálny manažér: Peter Eliáš
 
  • Manažér mládeže: Tibor Vígh
 
  • Mediálny manažér: Peter Eliáš
 
DEMO