ciele-klubu

Ciele klubu

  1. Homepage
  2. Ciele klubu
Naše ciele:

Našou filozofiou je pokračovať vo viac ako 112 ročnej ceste klubu s pokorou, rešpektom, ale s ambíciou posunúť klub ďalej a vyššie. Naše uvažovanie a činy smerujú k tomu, aby sme v klube nastavili jasnú a zrozumiteľnú filozofiu. Pochopili dlhodobé nedostatky v celkovom nastavení, v spôsobe práce trénerov a ďalšie kľúčové oblasti, kde dlhodobo zlyhávame. Nastaviť metodickú prácu trénerov a nastaviť jasnú stratégiu, ako chceme napredovať. Následne nastaviť ciele, ktoré budú vychádzať z jasných faktov, ktoré sú v zóne našej kontroly a nie iba z toho, že si to prajeme, alebo želáme. Chceme vytvoriť kultúru vysokých štandardov v uvažovaní vedenia a trénerov, tímového uvažovania celej komunity a prostredie rozvoja a rastu.

Prostredie rozvoja a rastu našich detí v skvelých ľudí, športovcov a v neposlednom rade kvalitných futbalistov hrdo reprezentujúcich náš klub.

Chceme dosahovať naše klubové ciele, ktoré vychádzajú z jasne stanovených klubových hodnôt, ktorými sú pokora, úcta, rešpekt, zodpovednosť a kompetentnosť. Zodpovednosť voči 112 ročnej histórii a zodpovednosť voči mestu a ich obyvateľom.

Chceme posunúť JEDNOTLIVCOV, TÍMY a KLUB do systémového a jasne čitateľného modelu fungovania. Chceme dosahovať zmysluplné výsledky po športovej stránke, ako aj po stránke sociálnej a spoločenskej. Chceme budovať nielen kvalitných hráčov, ale aj trénerov.

Chceme byť miestom, kde pohybová, športovo - výkonnostná a mentálna príprava bude tvoriť základ pre rast a rozvoj v prvom rade hodnotných ľudí a následne kvalitných športovcov.

Chceme dosiahnuť taký model a kvalitu trénerskej práce aby naši najlepší odchovanci mohli byť plynule zabudovávaní do A mužstva dospelých FC Slovan Galanta a niektorí z nich mali perspektívu aj na posun do vyšších súťaží.
DEMO